Virksomhedsbesøg, kurser og konferencer…

Da vi under Corona-pandemien ikke har kunnet afholde kurser og virksomhedsbesøg har vi i stedet  udsendt næsten dagligt mails til alle medlemmer om alle mulige emner inden for logistik, transport, arbejdsmiljø mm. – i 2020 blev det 316 mails og indtil nu pr. 1.10.2021 er vi nået op på over 350 mails .

Ved indgangen til 2021 havde vi planlagt mange kurser, men pga. Corona måtte vi desværre udskyde dem alle. Nu vor forholdene er blevet mere normaliseret så har vi foreløbig planlagt følgende for de sidste måneder af 2021:

6.10.2021  Kursus i JURA logistikkontrakter
12.1o.2021  Kursus i nyeste regler vedr. arbejdsmiljø
10.11.2021  Besøg hos ADP i Fredericia