Virksomhedsbesøg, kurser og konferencer…

Da vi under Corona-pandemien ikke har kunnet afholde kurser og virksomhedsbesøg har vi i stedet  udsendt næsten dagligt mails til alle medlemmer om alle mulige emner inden for logistik, transport, arbejdsmiljø mm. – i 2020 blev det 316 mails og indtil nu pr. 1.12.2021 er vi nået op på over 470 mails .

Ved indgangen til 2021 havde vi planlagt mange kurser og virksomhedsbesøg, men pga. Corona måtte vi desværre udskyde dem alle, men i efteråret 2021 blev forholdene lidt mere normaliseret så vi kunne  tilbyde medlemmerne følgende:

6.10.2021  Kursus i JURA logistikkontrakter
12.1o.2021  Kursus i nyeste regler vedr. arbejdsmiljø
10.11.2021  Besøg hos ADP i Fredericia